İstanbul Bina Yıkım İzni İçin Gerekli Belgeler

Yıkım İznini Kim Veriyor? İstanbul bina yıkım kararı yerel yönetimler tarafından verilmektedir. Binaların kentsel dönüşüm, depreme dayanıklı hale getirme vb. amaçlar için yıkılması için yıkım izni ruhsatına ihtiyaç duyulmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan incelemeler sonucunda evraklarında noksanlık olmayan ya da binanın yıkılmasına mani bir durum bulunmadığının tespit edilmesi halinde yıkım izni kararı verilmektedir. Belediye yapılacak […]

Hafriyatta Kullanılan İş Makineleri Nelerdir?

Hafriyat sektöründe geçmiş yıllarda kazma ve kürek gibi ilkel aletler kullanılmaktaydı. Uzun vadede tanımlanan işler neticesinde yapıların süresi uzuyordu. Hatta tarlaların ıslah edilmesi, yol yapım çalışmalarında vb. sahalarda yapılan işlemlerin proje tamamlanma süreleri yılları buluyordu. Ayrıca kazı ve nakliye gibi işlemler de oldukça zordu. Ancak gelişen teknoloji bu sektöre de sihirli çubuğunu değdirdi. Teknoloji ile […]

Hafriyat Taşıma İzni İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

İstanbul hafriyat işlemleri Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Hafriyat taşıma izninin alınabilmesi için gerekli olan evraklar aşağıdaki gibidir; Hafriyat taşıma işi yapılacağını beyan eden dilekçe İnşaat ruhsatı Atığın üreticisine ait vergi levhası Hafriyatın taşıma izin belgesi ve bu belgenin nüshası Taşıyıcı firmaya ait vergi levhası Taşıma işlemi yapacak olan araçların […]