İstanbul Hafriyat Fiyatları

Hafriyat Nedir? Nasıl Yapılır? İnşaat artığı, dolgu toprak, moloz vb. malzemelerin genel adına hafriyat denilmektedir. Yurt genelinde, başta İstanbul olmak üzere tüm kentlerimizde hafriyat işi bir sektör haline gelmiştir. Özellikle yıkımlar ya da yeni inşa edilecek olan binaların temellerinden çıkan artıklar başlı başına bir sorundur. Belediyeler kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde bu konuya çare bulmaya çalışmaktadır. […]

İstanbul Bina Yıkımı Yöntemleri

İstanbul bina yıkım konusunda en önemli husus, yıkım yöntemlerinin belirlenmesidir. Yıkım işleminde kullanılan pek çok yöntem vardır. Bina yıkımı için bazı parametreler dikkate alınarak bu yöntemlerden hangisinin tercih edileceği konusunda fikir sahibi olunur. Sizler için bu yöntemleri derledik. İstanbul Bina Yıkımı Yöntemleri Çekme Halatı İle Yıkım İşlemi İnce ve uzun yapıların yıkılmasında kullanılmaktadır. Minare, baca […]

İstanbul Bina Yıkım Yönetmeliği

Binaların yıkımı konusunda karar 18.03.2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Madde 19’da yıkım işleminin hangi usul ve esaslar dahilinde yapılacağı belirtilmiştir. Binanın yıkım tekniği belirlendikten ve böylece yıkım işlemi tamamlandıktan sonra ortaya çıkacak olan atıkların bertaraf edilmesi de önem arz etmektedir. İstanbul bina yıkım aşaması […]