Bina Yıkımı Nasıl Yapılır?

Mert Hafriyat Yıkım

Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin yürütüldüğü şehirlerin başında İstanbul geliyor. Özellikle şehirlerin düzenlenmesi amacı ile yapılan projelerde sistematik bir şehirleşme ve depreme dayanıklı olan binaların inşası da yer alıyor. Bu durum İstanbul bina yıkım işlemleri zorunlu kılmaktadır.

Bina Yıkımı Tehlikeli Midir?

Bina yıkımı hususu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelikte alınmaktadır. Yıkım İşlemleri İle Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında çeşitli usuller dahilinde yapılacak olan yıkım işlemlerine izin verilmektedir. Yönetmelikte özellikle can ve mal güvenliği meydana gelmemesi için çeşitli kurallara yer verilmiştir.

Yıkım esnasında uygulanacak olan teknikler binanın ölçeğine göre değişmektedir. Ayrıca yıkım işlemi yapılırken çevreye zarar verilmemesi, can ve mal güvenliğinin korunması şartları esas alınmaktadır. Yönetmelikte altı çizilen kurallardan bir diğeri de iş güvenliğidir. İşlevi olmayan binaların yıkılması ve böylece yerine yeni binaların yapılabilmesi için bir yıkım projesi hazırlamak gerekmektedir.

Yıkım işlemi oldukça tehlikelidir. Bu durumun sebebi ise yapıların durumudur. İstanbul’un özellikle bazı semtlerinde şu an bile ikamet edilmesi tehlikeli olan binalar boşaltılmaktadır. Ev sahipleri eşyalarını dahi almasına izin verilmemektedir. Durumun aciliyeti nedeni ile bu kararlar yerel yönetimler tarafından verilmektedir. Yıkım aşamasında tehlikenin bertaraf edilmesi ise uzman hafriyat firmaları eli ile sağlanmaktadır.

Binalar Nasıl Yıkılır?

Bina yıkımı için temel şart profesyonel bir ekiptir. İşleme başlamadan ve iş makineleri getirilmeden evvel bina üzerinde ve çevresinde ciddi araştırmalar yapmak gerekmektedir. Bina yıkımı esnasında çevreye zarar olası ihtimaller arasındadır. Özellikle çevrede yer alan binaların temellerinde sarsılma meydana gelebilir. Yıkım esnasında gerekli önlemlerin alınmaması halinde can ve mal kayıpları oluşabilir. Bu sebeple uygun bir yıkım tekniğinin seçilmesi gerekir. İstanbul bina yıkım  tekniği seçildikten sonra nakliye işleri planlanır. Alt yapı, elektrik ve su bağlantıları kontrol edilir.

Ayrıca yıkım sonucu ortaya çıkan artıkların hangi alana götürüleceğine de karar verilir. Tüm bu aşamalar tek tek planlandıktan sonra işleme başlanır. Ülkemizde yıkım işleminin yapılabilmesi için gerekli izinlerin alınması şarttır. Ayrıca yıkım ve nakliye işlemlerini yapacak olan firmanın da vergi levhasının bulunması ve makinelerinin ruhsatı alması zorunludur.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir